Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie Vught - oktober 2017
 
Werken aan bereikbaarheidsplan voor tijdelijke afsluiting N65
Op 28 september jl. hebben de bestuurders van de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught en ‘s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gesproken over het voornemen van het ministerie om bij de bouw van de verdiepte spoorligging in Vught de N65 tijdelijk af te sluiten. De N65 wordt daarbij in 2025 voor circa 8 maanden afgesloten.
lees meer ›
 
Informatieavonden Geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen op 20 en 21 november
De spooraanpassingen tussen Meteren en Boxtel en de toename van het aantal treinen op dit traject hebben effect op de omgeving. Wie dicht in de buurt van het spoor woont kan bijvoorbeeld te maken krijgen met meer geluid en/of trillingen. Op maandag 20 en dinsdag 21 november organiseren we in de Vught informatieavonden over geluid, trillingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

lees meer ›
 
Proefdagen elke tien minuten een trein
Iedere tien minuten een trein pakken op de grote stations tussen Amsterdam en Eindhoven. Sinds 6 september kan dat iedere woensdag. Op deze testdagen nemen ProRail en NS een voorproef op de nieuwe dienstregeling op het spoor, die op 10 december ingaat. ProRail houdt scherp in de gaten wat de proef betekent voor onderwerpen als dichtligtijden en gedrag op overwegen, ook in Vught.

lees meer ›
Uitvoering bodemonderzoek in oktober en november
In oktober en november vindt bodemonderzoek plaats in het toekomstige bouwgebied van het spoorproject in Vught.
lees meer ›